Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Verbouwing hoofdingang azM

Vanaf maandag 24 september wordt de hoofdingang van het azM ingrijpend verbouwd. Hierdoor is de hoofdingang tot half februari 2013 gesloten. Ze verbouwen de hoofdingang om het ziekenhuis beter toegankelijk te maken. Houdt u rekening met: * een tijdelijke bushalte van Veolia bij de ingang Noord van het azM; * besteld vervoer zoals Regiotax, Vervoer […]

Lees Meer

Integrale aanpak chronische pijn: beter voor patiënt èn voor de kas

Maastrichts onderzoek: toenemend medicijngebruik bij ‘Pain in the city’ Eén op de vijf Nederlanders heeft of krijgt te maken met een of andere vorm van chronische pijn. Lichamelijke chronische pijn die in eerste instantie ook lichamelijk wordt bestreden met pijnstillers. Daarvan gaan bepaalde mensen steeds meer en zwaardere varianten slikken, vooral in stedelijke gebieden, concluderen […]

Lees Meer