Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Killercel geneest kanker

Voorpaginanieuws - 28 februari 2012 - 16:27

Nederlandse neurologen pleiten voor herschrijven deel neurologisch onderzoek

Nieuw instrument voor meten spierkracht HOOFDDORP / MAASTRICHT,  19 januari 2012 – Een belangrijk deel van het neurologisch onderzoek zoals dat tot nu toe is verricht en geïnterpreteerd, moet worden herzien. Uit internationaal onderzoek onder leiding van de neurologen dr. Karin Faber van het Maastricht UMC+ en dr. Ingemar Merkies van het SpaarneZiekenhuis in Hoofddorp […]

Lees Meer

Nieuwbouw op Avantis van de baan

Gezamenlijk persbericht van Maastricht UMC + en Universitätsklinikum Aachen De bouw van een cardiovasculair centrum (CVC) op het grensoverschrijdende industrieterrein Avantis aan de Duits-Nederlandse grens is van de baan. Tot dit besluit zijn de raden van bestuur van het Maastricht UMC+ en het Universitätsklinikum Aachen (UKA) donderdag eensgezind gekomen. De optie van bouw van een […]

Lees Meer