Constitutioneel Eczeem

Atopisch eczeem (constitutioneel eczeem, dauwworm, atopische dermatitis) is een vorm van eczeem die voornamelijk optreedt op de kinderleeftijd. Eczeem is een frequent voorkomende chronische huidziekte, soms mild van aard maar ook ernstige vormen komen voor. Eczeem is een veel voorkomende inflammatoire huidaandoening, vaak chronisch van aard en terugkerend.

Eczeem komt voor bij circa tien procent van de bevolking. De meer ernstige en chronische vorm komt voor bij vijf tot zeven procent van deze patiënten en kan zelfs lijden tot het verlies van werk en sociaal netwerk. Constitutioneel eczeem veroorzaakt een aanzienlijke economische en beroepsmatige last waarvan de totale kosten in Europa alleen al worden geschat op elf miljard Euro per jaar. Voor patiënten met handeczeem is de grootste last een verminderd gebruik van de handen en een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven.

Eczeem is het gevolg van een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op bepaalde uitlokkende factoren waardoor een soort allergie ontstaat, hetgeen leidt tot een huidontsteking. Bij eczeem ontwikkelt de patiënt een zeer droge en jeukende huid. Krabben leidt tot roodheid, zwelling, een brandende huid, korstvorming en schilfering. In de meeste gevallen wisselen rustige periodes zich af met ergere symptomen. Eczeem is een niet-besmettelijke huidaandoening. Verschillende vormen van eczeem zijn een belangrijk probleem matig tot ernstig van aard bij volwassenen.

Het dossier over constitutioneel eczeem op MedicalFacts is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme heeft geen invloed op de redactionele inhoud van dit dossier.

Constitutioneel Eczeem / Atopisch Eczeem /Atopische Dermatitis


Ongunstige effecten van UV bij constitutioneel eczeem

Constitutioneel eczeem (CE) of atopische dermatitis is een chronische ontstekingsziekte van de huid, die verloopt met verergeringen en remissies. Ultraviolette straling (UV) speelt een belangrijke ambivalente rol bij deze ziekte. Door haar immunosuppressieve effect kan UV eczeem verbeteren. Maar ook kan UV het ziektebeeld verslechteren, door irritatie door zweten en of warmte, of door fotosensitiviteit, […]

Lees Meer

Behandeling van eczeem veilig voor botten en ogen

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van lokale corticosteroïden een nadelig effect heeft op de botten en ogen bij patiënten met constitutioneel eczeem. Het medicijn enteric-coated mycophenolaat sodium is een veilig en geschikt middel als onderhoudsbehandeling voor patiënten met ernstig constitutioneel eczeem / atopisch eczeem. Dat stelt Inge Haeck in haar proefschrift. Ongeveer 30% […]

Lees Meer