Zorg op maat: De behandeling van peesletsel

Steeds meer zorgverleners komen tot het besef dat we in de hedendaagse zorg een “taylor-made” behandeling dienen te geven. Er heeft de afgelopen decennia een duidelijke shift plaatsgevonden van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg, oftewel de wens van de patient is centraal komen te...

Physitrack lanceert Nederlands online revalidatieplatform

Inzicht in therapietrouw verbetert revalidatie Physitrack lanceert vandaag haar online revalidatieplatform op de Nederlandse markt. Physitrack biedt hiermee Nederlandse fysiotherapeuten, chiropractors, oefentherapeuten en andere zorgverleners een nieuwe standaard voor thuisoefenprogramma’s als onderdeel van het totale revalidatieproces. Met het online revalidatieplatform kunnen patiënten op afstand worden...

Medische keuring voor rijbevoegdheid

Medische keuring voor verschillende groepen Iedereen met een rijbewijs valt in een bepaalde categorie. Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, maar ook senioren en mensen met een beperking of handicap. In welke categorie je ook valt, op een bepaald punt kom je in aanmerking voor de medische keuring....

Huisartsenpost Nieuwegein: nieuwe locatie, hetzelfde adres

Vanaf 4 augustus a.s. is er in Nieuwegein één loket voor patiënten die acute zorg nodig hebben in de nachturen. Hiermee is een eerste stap gezet in de nauwere samenwerking tussen de afdeling Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis en Huisartsenpost Nieuwegein. ...

Goodwill huisartsen keert terug

De laatste jaren komt het weer geregeld voor dat er bij overname van een praktijk(aandeel), naast de overnamesom voor inventaris/instrumentarium of een kapitaaldeelname bij een maatschap, een aanvullende vergoeding wordt gevraagd. Aanvankelijk ging het vaak nog om een bescheiden bedrag in de vorm van de...

Diploma ‘triage-assistente’ voor 40 doktersassistenten van de centrale Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen

Veertig doktersassistenten van de centrale huisartsenpost (Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen) krijgen donderdagavond het diploma 'triage-assistente'. Dat wordt verstrekt als bewijs dat ze goed zijn opgeleid voor het op de juiste manier beoordelen van de hulpvraag van een patient. De cursus voor triage-assistente is de afgelopen...