Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Studenten leren communiceren met slechthorenden

Naar schatting anderhalf miljoen Nederlanders kampen met ernstige gehoorstoornissen. IFMSA-VUmc organiseert daarom een cursus gebarentaal voor studenten geneeskunde. In acht weken maken de studenten kennis maken met de dovenwereld en leren ze beter communiceren met #slechthorenden. De gebarentaalcursus Breaking the Silence is een initiatief van de International Federation of Medical Students' Association en bedoeld als […]

Lees Meer

vroege spraakwaarneming en taalontwikkeling van slechthorende en dove kinderen essentieel

In het babytaallab van de Universiteit Maastricht doet dr. Ellen Gerrits onderzoek naar de vroege spraakwaarneming en taalontwikkeling van slechthorende en dove kinderen. Terwijl er ook over de taalverwerking van horende baby’s nog heel weinig bekend is. Het herkennen van je moedertaal en afzonderlijke woorden zijn essentieel voor de spraak- en taalontwikkeling. Voor je als […]

Lees Meer