Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe coronagolf!

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het advies gegeven KBO-PCOB om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van mantelzorgers. Het risico op overbelasting van mantelzorgers neemt af als bij het maken...

Impact én kansen corona voor combinatie werk en mantelzorg

Bijna de helft van de werkende mantelzorgers besteedt tijdens de coronacrisis meer tijd aan mantelzorg. En 3 op de 4 ervaart een grotere (emotionele) belasting. Er is meer behoefte aan steun en ondersteuning door de leidinggevende. En dit wordt ook aangeboden. Zo...

Handige Handi-app vol tips voor ouders

Hoe leer je een kind met een slechte fijne motoriek om zelf tandpasta op een tandenborstel te doen? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed voelt in een rolstoel? Alledaagse vragen waar ouders die een kind...

Coronamaatregelen: veranderingen voor mantelzorgers per 1 juli

Vanaf 1 Juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers? Vervoer in de auto De afgelopen maanden was het in verband met besmettingsgevaar niet toegestaan met iemand uit een ander...

Kwart Nederlandse werknemers zou psychische problemen niet met leidinggevende bespreken

Een kwart van de Nederlandse werknemers zou het niet met de leidinggevende bespreken als hij/zij psychische problemen zou krijgen, zo laat nieuw onderzoek van Tilburg University zien. Dat betekent dat de leidinggevende dan ook geen steun of werkaanpassingen kan bieden om te...

Overprikkeling voorkomenVaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD In deze druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis...