Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Minder sterfte senioren bij inzet wijkverpleegkundige na acute ziekenhuisopname

Minder ouderen overlijden na een acute ziekenhuisopname als een wijkverpleegkundige actief betrokken is bij de nazorg. In vergelijking met het gebruikelijke ontslag uit een ziekenhuis is de sterfte veertig procent lager. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij van het Universitair...

Wmo-consulent stuurt mantelzorger weg van de keukentafel

In Heerenveen zitten een patiënt en zijn mantelzorger aan tafel ter voorbereiding van een keukentafelgesprek. De patiënt doet open voor de Wmo-consulente. Die ziet de mantelzorger aan tafel zitten. Zij stuurt haar weg onder de woorden: ‘u heeft hier niets mee te maken’. Eigen regie Op...

Buurtzorg neemt cliënten en medewerkers TSN in Den Haag over

Buurtzorg Nederland heeft de intentie uitgesproken om alle Haagse cliënten over te nemen van het in problemen geraakte TSN. Dat houdt in dat de 3.000 cliënten in Den Haag ook na een faillissement van TSN verzekerd blijven van hun hulp bij het huishouden. Buurtzorg neemt ook...

Eerste beveiligde overdracht van thuiszorg naar IJsselland Ziekenhuis een feit

Verpleeghuis en thuiszorgorganisaties (VVT) kunnen nu ook een digitale beveiligde overdracht van de verpleegkundige gegevens náár het ziekenhuis sturen in plaats van deze alleen vanuit het ziekenhuis ontvangen. Het IJsselland Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat deze overdracht zo regelt. Afgelopen...

12.000 banen TSN op tocht omdat gemeenten niet kostendekkend vergoeden

TSN Thuiszorg is in serieuze financiële problemen. Vandaag heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Almelo. Hiermee staan 12.000 banen op de tocht. Door gebrek aan politieke daadkracht zijn thuiszorgorganisatie niet meer in staat om een kostendekkende vergoeding te ontvangen van...

Thuiskomertje van mantelzorger Nel Wagner Het Beste Zorgidee van 2015

Communicatieapp voor wijkverpleegkundigen beloond met vakprijs Het Thuiskomertje van Nel Wagner is verkozen tot Het Beste Zorgidee van 2015. De 68-jarige mantelzorger uit Oegstgeest kreeg de prijs woensdag overhandigd door jurylid Pieter van den Hoogenband. Wagner bezoekt dagelijks haar zus in een verpleeghuis en ziet dat...