verpleeghuis

2Doc: Een nieuwe morgen

Healthy Ageing - 19 januari 2018 - 05:48

NZa:1,3 miljard extra voor betere verpleeghuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft doorgerekend wat de financiële effecten zijn als verpleeghuizen zorg verlenen op basis van het onlangs vastgestelde kwaliteitskader. Het uitgangspunt van de NZa is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. Wij hebben gesproken met vele bestuurders en medewerkers uit verpleeghuizen. Uit deze gesprekken en op basis van onderzoek blijkt dat […]

Lees Meer

Kwaliteit van leven in verpleeghuis even hoog als thuis

De kwaliteit van leven van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen is even hoog als van degenen die (nog) thuis wonen. De stemming van mensen met dementie blijkt het belangrijkste voor een goede kwaliteit van leven, meer dan bijvoorbeeld fysiek welbevinden of cognitieve capaciteiten. Dat en meer blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke […]

Lees Meer