verzekeraars

NZa stelt prestaties en tarieven basis GGZ vast

Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen tarieven gebruiken voor zorginkoop 2014 De NZa heeft prestaties en tarieven voor de generalistische basis GGZ (basis GGZ) voor 2014 vastgesteld. Mensen die last hebben van een stoornis voor wie behandeling in de specialistische GGZ te zwaar en te duur is, kunnen voortaan terecht in de basis GGZ. Met de prestaties […]

Lees Meer

Scan NZa: Apotheek betaalbaar en toegankelijk

NZa onderzoekt invullen zorgplicht verzekeraars Nederlanders zijn tevreden over de zorg die zij in de apotheek krijgen. Ze hoeven niet ver te reizen om naar de apotheek van hun keuze te gaan en worden snel geholpen. In de afgelopen jaren gingen mensen vaker naar de apotheek, maar dit is niet terug te zien in de […]

Lees Meer