zorgfraude

Cliëntenorganisaties roepen op zorgfraude te melden

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude. Het ministerie van VWS […]

Lees Meer

Zorgverzekeraars besparen 1,2 miljard euro door controle zorgnota’s

Zorgverzekeraars hebben in 2012 voor een bedrag van ruim 1,2 miljard euro bespaard op de zorgkosten door controle en fraudebestrijding. Het grootste deel van dat bedrag, naar schatting zo’n 1 miljard euro, is bespaard door controles vooraf van de binnenkomende declaraties. Daarnaast is er voor 198 miljoen euro bespaard door controles achteraf op zorgnota’s en […]

Lees Meer

Minister Schippers overleeft motie van Wantrouwen

De PVV en de SP hebben geen vertrouwen meer in minister Edith Schippers (Volksgezondheid). De PVV-fractie in de Tweede Kamer diende  bij het debat over zorgfraude een motie van wantrouwen in tegen minister Edith Schippers (Volksgezondheid) em kreeg daarbij de steun van de SP. De PVV beschuldigt Schippers van ‘gladde praatjes’ en gelooft niet dat […]

Lees Meer

Patientenfederatie NPCF: onderste steen moet boven over foute declaraties

Patiëntenfederatie NPCF wil dat de onderste steen boven komt over de foute declaraties in de zorg. “Het is zaak dat snel helder wordt om welke bedragen het gaat en wat we eraan gaan doen,” zegt Wilna Wind, directeur van patientenfederatie NPCF. “We horen bedragen van miljarden, vele miljoenen, enkele miljoenen. Maar waar hebben we het […]

Lees Meer

Medisch specialisten: berichten over zorgfraude tast arts-patiënt relatie aan

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk  voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen. Frank de Grave: “Elke onjuiste declaratie is er één te veel. […]

Lees Meer