MSD

Merck en MSD-Organon zullen het besluit tot niet verder onderhandelen met Partij X voor advies aan Advisory Body voorleggen

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het besluit om niet verder te onderhandelen met Partij X* voor advies voorgelegd moet worden aan de vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, Ondernemingsraad en vakbonden (gezamenlijk de Advisory Body). Merck en MSD-Organon zullen dat doen. De Advisory Body heeft volgens de rechter een week de tijd om advies uit te […]

Lees Meer

MSD komt met plan B voor vestiging (Organon) in Oss

Vorige week kondigde de directie aan interne mogelijkheden te onderzoeken om een deel van MRL voor Oss te kunnen behouden. Dit zogenaamde ‘Plan B’ zou een mogelijk alternatief kunnen zijn nu het business development- proces tot onze teleurstelling niet succesvol is afgesloten. Plan B zal géén afgeslankte voortzetting beogen van de huidige MRL-organisatie in Oss, […]

Lees Meer