Clientondersteuning Archieven | Pagina 2 van 91 | MedicalFacts.nl

Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorger fors zwaarder belast doordat zorg niet terug is op oude niveau

Bij de helft van de mantelzorgers die in maart te maken kregen met een (gedeeltelijke) afschaling van de professionele zorg, is de zorg nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en voelen...

Rijksoverheid: Meer huisbezoeken in bestrijding fraude pgb

Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders. Voor de huisbezoeken is de komende jaren 5 miljoen euro beschikbaar. Dat...

Wat kunnen wij leren van het Duitse mantelzorgsysteem?

Duitse mantelzorgers hebben vier weken vakantie Mantelzorgers in Duitsland mogen maximaal vier weken respijtzorg claimen bij de Pflegeversicherung. Zij kunnen dan zelf op vakantie. Hun huisgenoot of familielid met dagelijkse zorgbehoeften laten zij achter in de vertrouwde handen van thuiszorg, verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Regering en...

Meer ruimte voor mantelzorgers in het buitengebied van Barneveld

De gemeente Barneveld wil mantelzorgers in het buitengebied - letterlijk - meer ruimte bieden om langdurig zorg te verlenen. Op dit moment is dat alleen mogelijk via `inwoning'. De nieuwe regels, die door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd, zijn bedoeld om - onder voorwaarden...

Benefietgala huisartsen haalt ruim 10.000 euro op voor mantelzorgers

De huisartsen van de toekomst beseffen dat zij samen met mantelzorgers een belangrijke rol gaan spelen in de gezondheidszorg. Daarom organiseerde de Landelijke organisatie van aspirant huisartsen (LOVAH) vrijdagavond een benefietgala voor huisartsen in opleiding. De opbrengst van 10,000 euro gaat naar Mezzo, de Landelijke Vereniging van...

Buurtzorg neemt cliënten en medewerkers TSN in Den Haag over

Buurtzorg Nederland heeft de intentie uitgesproken om alle Haagse cliënten over te nemen van het in problemen geraakte TSN. Dat houdt in dat de 3.000 cliënten in Den Haag ook na een faillissement van TSN verzekerd blijven van hun hulp bij het huishouden. Buurtzorg neemt ook...