Politiek

Voorpaginanieuws

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. Grote maatschappelijke uitdagingen HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we […]

Lees Meer

Nieuwe wetgeving verwacht rons elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op voordracht van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Het doel van de wet is het stap voor stap verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. Het wetsvoorstel gaat […]

Lees Meer

Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang […]

Lees Meer

Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak […]

Lees Meer

FNV: Geld zonder verbeterplannen lost de problemen in jeugdzorg niet op

Vakbond FNV Zorg & Welzijn ergert zich eraan dat staatssecretaris Blokhuis met geen woord over de jeugdprofessionals rept in de afspraken tussen VNG en het Rijk over de aanpak van de problemen in de jeugdzorg. Gisteren is bekend gemaakt dat het Rijk € 600 miljoen extra beschikbaar stelt om de crisiscapaciteit in de jeugd-GGZ uit […]

Lees Meer