Financieel

Financieel: Economie & Marketing

Negen innovatieve zorgprojecten beloond

In deze call werden innovatie zorgprojecten gezocht, die binnen een bepaalde sector hun waarde hebben bewezen en die breder ingezet kunnen gaan worden binnen de hele zorgsector (opschaling). De projecten moesten zich richten op ouderen met gezondheidsproblemen of mensen met één of meer chronische aandoeningen. Voor deze eerste call was in totaal 8 miljoen euro […]

Lees Meer

CAO Hidha algemeen verbindend

Op 2 februari 2010 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO Hidha algemeen verbindend verklaard. Hoewel Hidha’s (huisartsen in dienst van huisartsen) vanaf 2005 verplicht zijn deze CAO te volgen, is het nog niet eerder gelukt om deze CAO algemeen verbindend te laten verklaren. Doordat het ministerie dit nu wel gedaan heeft […]

Lees Meer