Financieel

Financieel: Economie & Marketing

Beschikbaarheid AWBZ-middelen mogelijkheden buitenland zorg ten laste van de AWBZ aanzienlijk worden beperkt

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating Zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) Het verslag naar aanleiding van het voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de […]

Lees Meer

Verloskundigen regio Walcheren moeten kostendekkend kunnen werken

Door de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen is het voor de verloskundigen in Walcheren niet verantwoord om op een veilige wijze thuisbevallingen uit te voeren, aangezien de dichtstbijzijnde spoedpoli te ver verwijderd is. Om de verloskundige zorg toch in de eerste lijn te houden en niet in een vroegtijdig stadium over te moeten dragen aan […]

Lees Meer