Van 25 mei tot en met 31 mei 2009 vindt de tweede ‘Week van de eHealth’ plaats: eHealth in actie v02

De 'Week van de eHealth' is bedoeld om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van eHealth. Daaronder wordt verstaan het gebruik van ICT voor zorg en gezondheid. Door leken en door zorgverleners. De organisatoren menen dat (bewezen) eHealth toepassingen beter en sneller zouden...

Ruim 70 procent chronische patiënten klaar voor zorg op afstand

eHealth leidt tot betere zorg met minder zorgverlenersZorg op afstand helpt personeelstekorten op te vangenSamenwerking tussen zorgverleners cruciaal om zorg op afstand mogelijk te maken Ruime meerderheid chronische patiënten is positief over zorg op afstand Dat patiënten volgens medisch...

Internet consultatie Toezichtkader ‘Governance’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg biedt vandaag ter consultatie aan het concept 'Toezichtkader voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid'. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp mag reageren op dit concept. Om te kunnen garanderen...

Investeren in eHealth

eHealZorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in eHealth-toepassingen. Ze willen alleen niet dat een zorgaanbieder naast een traditionele behandeling ook een eHealth-behandeling aanbiedt voor hetzelfde probleem. Het krijgt pas meerwaarde als de eHealth-toepassing een alternatief biedt dat de patiënt een minstens even goed resultaat oplevert en dat...

Nieuw project voor IC-patiënten: “The VoICe of Meander”

Patiënten op de Intensive Care (IC) van Meander Medisch Centrum hun stem terugge-ven, dát is het streven van de IC-verpleegkundigen met een speciaal ontwikkelde voICe app. Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum heeft dit initiatief omarmd en besteedt op 16 april, op de Wereld Dag...