Zorg & Werk

Zorg & werk

Samenwerking zorg en bedrijfsleven werkt!

Samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven biedt mensen met een functiebeperking de kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar ook zorgorganisaties en bedrijven hebben baat bij een goede onderlinge samenwerking. Dit zijn conclusies uit het rapport “Met zorg ondernemen. Bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg”. De concrete voorbeelden in […]

Lees Meer

Onderzoek naar toegankelijkeheid medisch tourisme – MediGO

Een nieuw terrein van onderzoek in Wageningen richt zich op de toegankelijkheid en betekenis van toeristisch-recreatieve voorzieningen en natuurlijke omgevingen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Dit heeft geleid tot een groeiende aandacht voor de manier waarop onze dagelijkse omgeving invloed heeft op het welzijn, geluk en kwaliteit van leven.

Lees Meer