WLZ

Voorpaginanieuws

Delft en Woerden pilotgemeente voor pilot integraal pgb in

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). De regering heeft de mogelijkheden om dit te doen tijdelijk verruimt voor deze gemeenten.

Lees Meer

Zuyderland genoodzaakt operaties af te zeggen

Zuyderland heeft voor donderdag 24 november vijf geplande operaties moeten afzeggen. Dat is noodzakelijk aangezien de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard zo vol zijn dat er bijna geen bed meer vrij is. De betreffende patiënten zijn inmiddels van het vervelende nieuws op de hoogte gesteld. Daarbij is zeer zorgvuldig gekeken naar wat medisch verantwoord is. […]

Lees Meer

Zorggebruik en zorgaanbod Wlz 2015 online op Vektis Zorgprisma Publiek

Ruim 370.000 mensen maakten in 2015 gebruik van langdurige zorg. De meesten waren 65 jaar en ouder. De totale kosten in de Wet langdurige zorg (Wlz) bedroegen ruim 17,4 miljard euro in 2015. De website Zorgprismapubliek.nl, een platform van Vektis met feiten en cijfers over de zorg, is uitgebreid met deze en andere informatie over […]

Lees Meer

NZa publiceert Stand van de zorgmarkten 2016

Doen wat werkt in de zorg Tien jaar geleden veranderde in Nederland de organisatie van de zorg compleet: het zorgverzekeringsstelsel deed zijn intrede. Een zorgstelsel op basis van concurrentie tussen de zorgaanbieders en de inkopers van zorg: de zorgverzekeraars. Wat is in die afgelopen tien jaar in de zorg goed en minder goed gegaan? En […]

Lees Meer

Verdere bezuinigingen in de Wlz zijn ongewenst en onverantwoord!

Verenso ondersteunt de noodkreet van ActiZ tegen de beoogde bezuiniging van 500 miljoen in de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2017. Deze bezuinigingen zullen er toe leiden dat de druk op de intramurale zorgteams toeneemt en dat meer zware patiënten in de thuissituatie verblijven. Het is noodzakelijk dat patiënten de juiste (medische en verpleegkundige) zorg […]

Lees Meer