Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

RSI van de lachspieren

*Medisch Nieuws* - 14 februari 2008 - 09:45

Weinig privacy in de wachtkamer

Eerstelijn - 11 februari 2008 - 11:33

Terugkeer van de witte jas ?

Eerstelijn - 05 februari 2008 - 11:08

Samenwerking zorg en bedrijfsleven werkt!

Samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven biedt mensen met een functiebeperking de kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar ook zorgorganisaties en bedrijven hebben baat bij een goede onderlinge samenwerking. Dit zijn conclusies uit het rapport “Met zorg ondernemen. Bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg”. De concrete voorbeelden in […]

Lees Meer

NZa intensiveert toezicht op de zorgmarkt

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat in 2008 haar toezichtbeleid intensiveren. Zo heeft de NZa onder meer een quick scan ontwikkeld om snel te kunnen beoordelen of sprake is van kartelvorming. Daarnaast heeft de NZa eind 2007 een aantal taken van de FIOD-ECD overgenomen om zelf in de zorgsector snel actie te kunnen nemen als sprake is […]

Lees Meer