mantelzorgers

Voorpaginanieuws

InLife, mantelzorg voor mantelzorgers

Om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen en ontlasten, hebben onderzoekers van Alzheimer Centrum Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ een online hulpmiddel ontwikkeld, InLife geheten. InLife bestaat uit een website en een app, met tal van functies.

Lees Meer

GGZ Friesland: gratis training voor mantelzorgers

Maar liefst één op de drie volwassen Nederlanders geeft mantelzorg, zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een van de meest belastende vormen daarvan is die voor een naaste met psychische problemen. GGZ Friesland biedt mantelzorgers daarom dit najaar gratis trainingen aan om ze te ondersteunen.

Lees Meer

Nieuw online platform voor en door mantelzorgers van mensen met dementie

Diagnose dementie, en nu? De zorg voor een naaste met dementie is zwaar en kent een toenemende zorgvraag van de omgeving. Alzheimer Nederland lanceert het nieuwe online platform: dementie.nl. Een platform waar mantelzorgers van mensen met dementie concrete tips, antwoorden en ervaringen kunnen vinden en delen. Het is een vraagbaak voor praktische en inhoudelijke zorgvragen […]

Lees Meer

Mensen met dementie en hun mantelzorgers doen nog nauwelijks beroep op vrijwilligershulp

In Nederland is een behoorlijk aanbod van georganiseerde vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Bij de meeste vormen is een welzijns-  of vrijwilligersorganisatie betrokken. Uit de praktijk blijkt echter dat nog weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp. Dat is een van de conclusies in de NIVEL-kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis […]

Lees Meer

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan

Gezamenlijk kwalitatief onderzoek van Univé en Omring toont aan: Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan. ‘Ik weet niet goed waar ik met mijn vragen terecht kan’, ‘Ik mis soms specifieke kennis om mijn man de juiste zorg te bieden’. Dit zijn enkele uitspraken van mantelzorgers uit West-Friesland in het […]

Lees Meer