*Medisch Nieuws*

Medisch Nieuws

Onderzoekscommissie: Fusie ziekenhuis en zorgverzekeraar niet verbieden

NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Er hoeft geen wettelijk verbod te komen op fusies tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg komen niet in het geding door fusies. Dat is althans de conclusie van het onderzoek van de commissie verticale integratie. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het eindrapport […]

Lees Meer

RWI: Re-integratie kan veel effectiever door goede diagnose

Professionalisering zorgt voor kostenbesparing en betere dienstverlening Voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkzoekenden en (niet)uitkeringsgerechtigden wordt, inclusief gesubsidieerde arbeid, jaarlijks een omvangrijk budget van circa 2 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor een effectieve en efficiente besteding hiervan is het noodzakelijk de vraag te beantwoorden welke client op welk moment welke dienstverlening, of helemaal geen […]

Lees Meer