COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

Twee COVID-19 leidraden van de Federatie Medisch Specialisten zijn nu ook beschikbaar in patiëntvriendelijke taal op Thuisarts.nl. Het betreft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en de leidraad COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed. Persoonlijke bescherming

Medicom-huisartsen met MijnGezondheid.net (MGn) klaar voor online inzage

Het aangepaste patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voldoet vanaf nu aan de ICT-basiseisen van OPEN. Met andere woorden: alle Medicom-huisartsen kunnen patiënten online inzage geven in de eigen medische gegevens en zich houden aan de wet die elektronische inzage per 1 juli verplicht.

Wendy Borneman nieuwe voorzitter Raad van Bestuur NHG

Mevrouw drs. ir. Wendy Borneman is benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 juni 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die online georganiseerd was. Waarnemend bestuurder Hans...

ZN: Reactie op berichtgeving continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland heeft kennisgenomen van de reactie van de KNGF-voorzitter en van individuele fysiotherapeuten in de media (EenVandaag en De Telegraaf van 23-05-2020) op financiële steunregeling van zorgverzekeraars. “Wij hebben met de continuïteitsbijdrage-regeling niet alleen voor fysiotherapeuten, maar voor...

Dalende trend nieuwe COVID-19-patiënten zet ook door in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

6 mei COVID-19 webinar: Veilige zorg voor patiënt en huisarts

Woensdag 6 mei 2020 organiseren MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG een webinar over het veilig kunnen hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. De meest prangende vraag hierbij is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast gaan de scholen weer open en spreken we...