Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Wat kan een mantelzorgmakelaar doen als je zorgt voor je naaste?

Ouderen worden in Nederland gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te wonen. Door de vergrijzing is de kans groot dat velen van ons te maken krijgen met de zorg voor een (groot)ouder of partner. Maar hoe pak je dat het beste aan? En wat doe je als je vastloopt, overbelast raakt of door de vele […]

Lees Meer

Geldproblemen in woon- en ouderinitiatieven door coronacrisis

Initiatieven getroffen door het coronavirus hebben te maken met leegstand door overlijden of bewoners die tijdelijk bij familie gaan wonen. Nieuwe bewoners komen er in deze onzekere tijd niet. Dit heeft grote financiële gevolgen voor pgb-gefinancierde initiatieven. 6 mei 2020 leestijd Vraag aan Per Saldo De extra kosten door de coronamaatregelen kunnen door de budgethouder […]

Lees Meer