ciz

Taakverdeling bij de AWBZ

CIZ en Bureau Jeugdzorg: verstrekken AWBZ-indicaties Het ministerie van VWS stelt de ‘Beleidsregels indicatiestelling AWBZ’ vast (zie Beleidsregels AWBZ). Op basis van deze regels beoordeelt het CIZ of iemand aanspraak kan maken op AWBZ-zorg. Voor kinderen en jeugdigen is ook Bureau Jeugdzorg bevoegd om AWBZ-indicaties af te geven. Welke organisatie dit doet, hangt af van […]

Lees Meer

Verzorgingshuis loopt leeg

Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgings-/verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een […]

Lees Meer